Quay lại ứng dụng
Quay lại ứng dụng
Tên
Tên
Biểu tượng
Biểu tượng
Tiêu đề
Tiêu đề
Mật khẩu
Mật khẩu
Người dùng
Người dùng
Trang web
Trang web
Gắn thẻ
Gắn thẻ
Ghi chú
Ghi chú
Mục
Mục
Nhóm
Nhóm
Không có tiêu đề
Không có tiêu đề
hoặc
hoặc
Lịch sử
Lịch sử
Bản mẫu
Bản mẫu
Không được thực hiện
Không được thực hiện
Lưu những thay đổi
Lưu những thay đổi
Hủy những thay đổi
Hủy những thay đổi
Nâng cao
Nâng cao
Phím tắt
Phím tắt
Trợ giúp
Trợ giúp
Cài đặt
Cài đặt
Tiện ích
Tiện ích
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
bộ nhớ cache
tệp tin
tệp tin
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Tất cả các mục
Màu sắc
Màu sắc
Thùng rác
Thùng rác
Thông tin chung
Thông tin chung
Giới thiệu
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.