Quay lại ứng dụng
Atgriezties programmā
Tên
Vārds
Biểu tượng
Ikona
Tiêu đề
Nosaukums
Mật khẩu
Parole
Người dùng
Lietotājs
Trang web
Tīmekļa vietne
Gắn thẻ
Atzīmes
Ghi chú
Piezīmes
Mục
Ieraksts
Nhóm
Grupa
Không có tiêu đề
Bez nosaukuma
hoặc
vai
Lịch sử
Vēsture
Bản mẫu
Veidne
Không được thực hiện
Nav ieviests
Lưu những thay đổi
Saglabāt izmaiņas
Hủy những thay đổi
Atmest izmaiņas
Nâng cao
Papildus
Phím tắt
Saīsnes
Trợ giúp
Palīdzība
Cài đặt
Iestatījumi
Tiện ích
Spraudņi
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
kešatmiņa
tệp tin
fails
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Visi vienumi
Màu sắc
Krāsas
Thùng rác
Atkritne
Thông tin chung
Vispārīgs
Giới thiệu
Par

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.