Quay lại ứng dụng
return to app
Tên
name
Biểu tượng
icon
Tiêu đề
title
Mật khẩu
password
Người dùng
user
Trang web
website
Gắn thẻ
tags
Ghi chú
notes
Mục
entry
Nhóm
group
Không có tiêu đề
no title
hoặc
or
Lịch sử
history
Bản mẫu
template
Không được thực hiện
Not Implemented
Lưu những thay đổi
Save changes
Hủy những thay đổi
Discard changes
Nâng cao
Advanced
Phím tắt
Shortcuts
Trợ giúp
Help
Cài đặt
Settings
Tiện ích
Plugins
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
cache
tệp tin
file
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
All Items
Màu sắc
Colors
Thùng rác
Trash
Thông tin chung
General
Giới thiệu
About

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.