Quay lại ứng dụng
Retornar à aplicação
Tên
nome
Biểu tượng
ícone
Tiêu đề
título
Mật khẩu
senha
Người dùng
usuário
Trang web
site
Gắn thẻ
marcadores
Ghi chú
notas
Mục
entrada
Nhóm
grupo
Không có tiêu đề
sem título
hoặc
ou
Lịch sử
histórico
Bản mẫu
modelo
Không được thực hiện
Não implementado
Lưu những thay đổi
Salvar alterações
Hủy những thay đổi
Descartar alterações
Nâng cao
Avançado
Phím tắt
Atalhos
Trợ giúp
Ajuda
Cài đặt
Configurações
Tiện ích
Plugins
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
cache
tệp tin
arquivo
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Todos os itens
Màu sắc
Cores
Thùng rác
Lixo
Thông tin chung
Geral
Giới thiệu
Sobre

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.