Quay lại ứng dụng
アプリに戻る
Tên
名前
Biểu tượng
アイコン
Tiêu đề
題名
Mật khẩu
パスワード
Người dùng
ユーザー
Trang web
ウェブサイト
Gắn thẻ
タグ
Ghi chú
ノート
Mục
エントリー
Nhóm
グループ
Không có tiêu đề
無題
hoặc
または
Lịch sử
履歴
Bản mẫu
テンプレート
Không được thực hiện
未実装
Lưu những thay đổi
変更を保存する
Hủy những thay đổi
変更を破棄する
Nâng cao
高度な設定
Phím tắt
ショートカット
Trợ giúp
ヘルプ
Cài đặt
設定
Tiện ích
プラグイン
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
キャッシュ
tệp tin
ファイル
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
すべての項目
Màu sắc
Thùng rác
ごみ箱
Thông tin chung
一般
Giới thiệu
概要

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.