Quay lại ứng dụng
返回系統
Tên
名稱
Biểu tượng
圖示
Tiêu đề
標題
Mật khẩu
密碼
Người dùng
使用者
Trang web
網站
Gắn thẻ
標籤
Ghi chú
備註
Mục
紀錄
Nhóm
群組
Không có tiêu đề
無標題
hoặc
Lịch sử
歷史
Bản mẫu
範本
Không được thực hiện
未執行
Lưu những thay đổi
儲存異動
Hủy những thay đổi
放棄異動
Nâng cao
進階
Phím tắt
快捷鍵
Trợ giúp
幫助
Cài đặt
設定
Tiện ích
擴充套件
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
緩存
tệp tin
檔案
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
所有項目
Màu sắc
顏色
Thùng rác
回收桶
Thông tin chung
一般
Giới thiệu
關於

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.