Quay lại ứng dụng
앱으로 돌아가기
Tên
이름
Biểu tượng
아이콘
Tiêu đề
제목
Mật khẩu
비밀번호
Người dùng
사용자
Trang web
웹사이트
Gắn thẻ
태그
Ghi chú
노트
Mục
항목
Nhóm
그룹
Không có tiêu đề
제목 없음
hoặc
또는
Lịch sử
이력
Bản mẫu
템플릿
Không được thực hiện
구현되지 않음
Lưu những thay đổi
변경 사항 저장
Hủy những thay đổi
변경 사항 취소
Nâng cao
고급
Phím tắt
바로 가기
Trợ giúp
도움말
Cài đặt
설정
Tiện ích
플러그인
ctrl
No translations found
shift
No translations found
alt
No translations found
bộ nhớ cache
캐시
tệp tin
파일
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
모든 항목
Màu sắc
색상
Thùng rác
휴지통
Thông tin chung
일반
Giới thiệu
대하여

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.