Quay lại ứng dụng
Terug naar de app
Tên
Naam
Biểu tượng
Pictogram
Tiêu đề
Titel
Mật khẩu
wachtwoord
Người dùng
Gebruiker
Trang web
Website
Gắn thẻ
Labels
Ghi chú
Notities
Mục
Item
Nhóm
Groep
Không có tiêu đề
Geen titel
hoặc
of
Lịch sử
Geschiedenis
Bản mẫu
Sjabloon
Không được thực hiện
Niet geïmplementeerd
Lưu những thay đổi
Wijzigingen opslaan
Hủy những thay đổi
Ongedaan maken
Nâng cao
Geavanceerd
Phím tắt
Sneltoetsen
Trợ giúp
Help
Cài đặt
Instellingen
Tiện ích
Plug-ins
ctrl
Ctrl
shift
Shift
alt
Alt
bộ nhớ cache
cache
tệp tin
bestand
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Alle items
Màu sắc
Kleuren
Thùng rác
Prullenbak
Thông tin chung
Algemeen
Giới thiệu
Over

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.