Quay lại ứng dụng
zurück zur App
Tên
Name
Biểu tượng
Icon
Tiêu đề
Titel
Mật khẩu
Passwort
Người dùng
Benutzer
Trang web
Website
Gắn thẻ
Tags
Ghi chú
Notizen
Mục
Eintrag
Nhóm
Gruppe
Không có tiêu đề
Kein Titel
hoặc
oder
Lịch sử
Verlauf
Bản mẫu
Vorlage
Không được thực hiện
Nicht implementiert
Lưu những thay đổi
Änderungen speichern
Hủy những thay đổi
Änderungen verwerfen
Nâng cao
Erweiterte Einstellungen
Phím tắt
Tastenkürzel
Trợ giúp
Hilfe
Cài đặt
Einstellungen
Tiện ích
Plugins
ctrl
Strg
shift
Umschalt
alt
Alt
bộ nhớ cache
Cache
tệp tin
Datei
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Alle Einträge
Màu sắc
Farben
Thùng rác
Papierkorb
Thông tin chung
Allgemein
Giới thiệu
Info

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.