Quay lại ứng dụng
επιστροφή στην αρχή
Tên
όνομα
Biểu tượng
εικονίδιο
Tiêu đề
τίτλος
Mật khẩu
κωδικός
Người dùng
χρήστης
Trang web
ιστοσελίδα
Gắn thẻ
ετικέτες
Ghi chú
σημειώσεις
Mục
καταχώρηση
Nhóm
ομάδα
Không có tiêu đề
χωρίς τίτλο
hoặc
ή
Lịch sử
ιστορικό
Bản mẫu
πρότυπο
Không được thực hiện
Δεν εφαρμόστηκε
Lưu những thay đổi
Αποθήκευση αλλαγών
Hủy những thay đổi
Απόρριψη αλλαγών
Nâng cao
Προχωρημένες
Phím tắt
Συντομεύσεις
Trợ giúp
Βοήθεια
Cài đặt
Ρυθμίσεις
Tiện ích
Πρόσθετα
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
cache
tệp tin
αρχείο
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Όλα
Màu sắc
Χρώματα
Thùng rác
Κάδος
Thông tin chung
Γενικά
Giới thiệu
Περί

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.