Quay lại ứng dụng
volver a la aplicación
Tên
nombre
Biểu tượng
icono
Tiêu đề
título
Mật khẩu
contraseña
Người dùng
usuario
Trang web
sitio web
Gắn thẻ
etiquetas
Ghi chú
notas
Mục
entrada
Nhóm
grupo
Không có tiêu đề
sin título
hoặc
o
Lịch sử
historial
Bản mẫu
plantilla
Không được thực hiện
No implementado
Lưu những thay đổi
Guardar cambios
Hủy những thay đổi
Descartar cambios
Nâng cao
Avanzado
Phím tắt
Atajos
Trợ giúp
Ayuda
Cài đặt
Ajustes
Tiện ích
Complementos
ctrl
ctrl
shift
mayús
alt
alt
bộ nhớ cache
caché
tệp tin
archivo
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Todo
Màu sắc
Colores
Thùng rác
Papelera
Thông tin chung
General
Giới thiệu
Acerca de

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.