Quay lại ứng dụng
返回应用
Tên
名称
Biểu tượng
图标
Tiêu đề
标题
Mật khẩu
密码
Người dùng
用户名
Trang web
网站
Gắn thẻ
标签
Ghi chú
备注
Mục
记录
Nhóm
分组
Không có tiêu đề
无标题
hoặc
Lịch sử
历史
Bản mẫu
模版
Không được thực hiện
未实现
Lưu những thay đổi
保存更改
Hủy những thay đổi
放弃更改
Nâng cao
高级
Phím tắt
快捷键
Trợ giúp
帮助
Cài đặt
设置
Tiện ích
插件
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
缓存
tệp tin
文件
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
所有项目
Màu sắc
颜色
Thùng rác
回收站
Thông tin chung
通用
Giới thiệu
关于

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.