Quay lại ứng dụng
Повернутись до програми
Tên
Назва
Biểu tượng
Піктограма
Tiêu đề
Назва
Mật khẩu
Пароль
Người dùng
Користувач
Trang web
Вебсайт
Gắn thẻ
Мітки
Ghi chú
Нотатки
Mục
Запис
Nhóm
Група
Không có tiêu đề
немає назви
hoặc
чи
Lịch sử
історія
Bản mẫu
шаблон
Không được thực hiện
Не реалізовано
Lưu những thay đổi
Зберегти зміни
Hủy những thay đổi
Відкинути зміни
Nâng cao
Додатково
Phím tắt
Гарячі клавіші
Trợ giúp
Допомога
Cài đặt
Налаштування
Tiện ích
Плагіни
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
кеш
tệp tin
файл
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Диск
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Всі елементи
Màu sắc
Колір
Thùng rác
Смітник
Thông tin chung
Загальні
Giới thiệu
Про програму

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.