Quay lại ứng dụng
retour vers l'appli
Tên
nom
Biểu tượng
icône
Tiêu đề
titre
Mật khẩu
mot de passe
Người dùng
utilisateur
Trang web
site web
Gắn thẻ
tags
Ghi chú
notes
Mục
entrée
Nhóm
groupe
Không có tiêu đề
aucun titre
hoặc
ou
Lịch sử
historique
Bản mẫu
modèle
Không được thực hiện
Non Implémenté
Lưu những thay đổi
Sauvegarder les modifications
Hủy những thay đổi
Annuler les modifications
Nâng cao
Avancé
Phím tắt
Raccourcis
Trợ giúp
Aide
Cài đặt
Paramètres
Tiện ích
Modules (plugins)
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
cache
tệp tin
fichier
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Tout
Màu sắc
Couleurs
Thùng rác
Corbeille
Thông tin chung
Général
Giới thiệu
À propos

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.