Terug naar de app
アプリに戻る
Naam
名前
Pictogram
アイコン
Titel
題名
wachtwoord
パスワード
Gebruiker
ユーザー
Website
ウェブサイト
Labels
タグ
Notities
ノート
Item
エントリー
Groep
グループ
Geen titel
無題
of
または
Geschiedenis
履歴
Sjabloon
テンプレート
Sjablonen
テンプレート
Niet geïmplementeerd
未実装
Wijzigingen opslaan
変更を保存する
Ongedaan maken
変更を破棄する
Geavanceerd
高度な設定
Sneltoetsen
ショートカット
Help
ヘルプ
Instellingen
設定
Plug-ins
プラグイン
Ctrl
ctrl
Shift
shift
Alt
alt
fout
エラー
een minuut
1分後
{} minuten
{}分後
een uur
1時間後
{} uur
{}時間後
een dag
1日後
{} dagen
{}日後
een week
1週間後
een maand
1ヶ月後
een jaar
1年後
cache
キャッシュ
bestand
ファイル
Apparaat
デバイス
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Alle items
すべての項目
Kleuren
Prullenbak
ごみ箱
Algemeen
一般
Webbrowser
ブラウザ
Over
概要

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.