ชื่อ
名前
รหัสผ่าน
パスワード
ผู้ใช้
ユーザー
ป้ายกำกับ
タグ
กลุ่ม
グループ
หรือ
または
ประวัติ
履歴
รูปแบบ
テンプレート
รูปแบบ
テンプレート
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
変更を保存する
ความช่วยเหลือ
ヘルプ
ตั้งค่า
設定
ส่วนเสริม
プラグイン
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
ผิดพลาด
エラー
นาทีที่ผ่านมา
1分後
{} นาที
{}分後
ชั่วโมงที่ผ่านมา
1時間後
{} ชั่วโมง
{}時間後
วันที่ผ่านมา
1日後
{} วัน
{}日後
สัปดาห์ที่ผ่านมา
1週間後
เดือนที่ผ่านมา
1ヶ月後
ปีที่ผ่านมา
1年後
แคช
キャッシュ
ไฟล์
ファイル
อุปกรณ์
デバイス
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
ไดร์Google
Google Drive
OneDrive
OneDrive
ทุกอย่าง
すべての項目
สี
ถังขยะ
ごみ箱
ทั่วไป
一般
เบราเซอร์
ブラウザ
เกี่ยวกับ
概要

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.