ชื่อ
Name
รหัสผ่าน
Passwort
ผู้ใช้
Benutzer
ป้ายกำกับ
Tags
กลุ่ม
Gruppe
หรือ
oder
ประวัติ
Verlauf
รูปแบบ
Vorlage
รูปแบบ
Vorlagen
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Änderungen speichern
ความช่วยเหลือ
Hilfe
ตั้งค่า
Einstellungen
ส่วนเสริม
Plugins
ctrl
Strg
shift
Umschalt
alt
Alt
ผิดพลาด
Fehler
นาทีที่ผ่านมา
Eine Minute
{} นาที
{} Minuten
ชั่วโมงที่ผ่านมา
Eine Stunde
{} ชั่วโมง
{} Stunden
วันที่ผ่านมา
Ein Tag
{} วัน
{} Tage
สัปดาห์ที่ผ่านมา
Eine Woche
เดือนที่ผ่านมา
Ein Monat
ปีที่ผ่านมา
Ein Jahr
แคช
Cache
ไฟล์
Datei
อุปกรณ์
Gerät
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
ไดร์Google
Google Drive
OneDrive
OneDrive
ทุกอย่าง
Alle Einträge
สี
Farben
ถังขยะ
Papierkorb
ทั่วไป
Allgemein
เบราเซอร์
Browser
เกี่ยวกับ
Info

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.