návrat do aplikácie
zurück zur App
meno
Name
ikona
Icon
názov
Titel
heslo
Passwort
používateľ
Benutzer
webstránka
Website
štítky
Tags
poznámky
Notizen
záznam
Eintrag
skupina
Gruppe
bez názvu
Kein Titel
alebo
oder
história
Verlauf
šablóna
Vorlage
Šablóny
Vorlagen
Neimplementované
Nicht implementiert
Uložiť zmeny
Änderungen speichern
Zahodiť zmeny
Änderungen verwerfen
Pokročilé
Erweiterte Einstellungen
Skratky
Tastenkürzel
Nápoveda
Hilfe
Nastavenia
Einstellungen
Rozšírenia
Plugins
ctrl
Strg
shift
Umschalt
alt
Alt
chyba
Fehler
minúta
Eine Minute
{} minút
{} Minuten
hodine
Eine Stunde
{} hodinách
{} Stunden
dni
Ein Tag
{} dňoch
{} Tage
týždni
Eine Woche
mesiaci
Ein Monat
roku
Ein Jahr
cache
Cache
súbor
Datei
zariadenie
Gerät
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Všetky záznamy
Alle Einträge
Farby
Farben
Kôš
Papierkorb
Všeobecné
Allgemein
Prehliadač
Browser
O aplikácii
Info

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.