Wróć do aplikacji
zurück zur App
Nazwa
Name
Ikona
Icon
Tytuł
Titel
Hasło
Passwort
Użytkownik
Benutzer
Strona WWW
Website
Znaczniki
Tags
Notatki
Notizen
Wpis
Eintrag
Grupa
Gruppe
Brak tytułu
Kein Titel
albo
oder
Historia
Verlauf
Szablon
Vorlage
Szablony
Vorlagen
Nie zaimplementowano
Nicht implementiert
Zapisz zmiany
Änderungen speichern
Odrzuć zmiany
Änderungen verwerfen
Zaawansowane
Erweiterte Einstellungen
Skróty
Tastenkürzel
Pomoc
Hilfe
Ustawienia
Einstellungen
Wtyczki
Plugins
ctrl
Strg
shift
Umschalt
alt
Alt
błąd
Fehler
Jednej minucie
Eine Minute
{} minutach
{} Minuten
Jednej godzinie
Eine Stunde
{} godzinach
{} Stunden
Jednym dniu
Ein Tag
{} dniach
{} Tage
Jednym tygodniu
Eine Woche
Jednym miesiącu
Ein Monat
Jednym roku
Ein Jahr
Cache
Cache
Plik
Datei
Urządzenie
Gerät
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Wszystko
Alle Einträge
Kolory
Farben
Kosz
Papierkorb
Ogólne
Allgemein
Przeglądarka
Browser
Informacje
Info

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.