ชื่อ
ชื่อ
รหัสผ่าน
รหัสผ่าน
ผู้ใช้
ผู้ใช้
ป้ายกำกับ
ป้ายกำกับ
กลุ่ม
กลุ่ม
หรือ
หรือ
ประวัติ
ประวัติ
รูปแบบ
รูปแบบ
รูปแบบ
รูปแบบ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือ
ตั้งค่า
ตั้งค่า
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
ผิดพลาด
ผิดพลาด
นาทีที่ผ่านมา
นาทีที่ผ่านมา
{} นาที
{} นาที
ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชั่วโมงที่ผ่านมา
{} ชั่วโมง
{} ชั่วโมง
วันที่ผ่านมา
วันที่ผ่านมา
{} วัน
{} วัน
สัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนที่ผ่านมา
เดือนที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
แคช
แคช
ไฟล์
ไฟล์
อุปกรณ์
อุปกรณ์
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
ไดร์Google
ไดร์Google
OneDrive
OneDrive
ทุกอย่าง
ทุกอย่าง
สี
สี
ถังขยะ
ถังขยะ
ทั่วไป
ทั่วไป
เบราเซอร์
เบราเซอร์
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.