ชื่อ
이름
รหัสผ่าน
비밀번호
ผู้ใช้
사용자
ป้ายกำกับ
태그
กลุ่ม
그룹
หรือ
또는
ประวัติ
이력
รูปแบบ
템플릿
รูปแบบ
No translations found
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
변경 사항 저장
ความช่วยเหลือ
도움말
ตั้งค่า
설정
ส่วนเสริม
플러그인
ctrl
No translations found
shift
No translations found
alt
No translations found
ผิดพลาด
No translations found
นาทีที่ผ่านมา
No translations found
{} นาที
No translations found
ชั่วโมงที่ผ่านมา
No translations found
{} ชั่วโมง
No translations found
วันที่ผ่านมา
No translations found
{} วัน
No translations found
สัปดาห์ที่ผ่านมา
No translations found
เดือนที่ผ่านมา
No translations found
ปีที่ผ่านมา
No translations found
แคช
캐시
ไฟล์
파일
อุปกรณ์
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
ไดร์Google
Google Drive
OneDrive
OneDrive
ทุกอย่าง
모든 항목
สี
색상
ถังขยะ
휴지통
ทั่วไป
일반
เบราเซอร์
No translations found
เกี่ยวกับ
대하여

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.