Назад към приложението
앱으로 돌아가기
име
이름
икона
아이콘
Заглавие
제목
парола
비밀번호
Потребител
사용자
уеб страница
웹사이트
етикети
태그
бележки
노트
стойност
항목
група
그룹
без заглавие
제목 없음
или
또는
история
이력
шаблон
템플릿
Не е разработено
구현되지 않음
Запази промените
변경 사항 저장
Отмени промените
변경 사항 취소
Разширени
고급
Преки пътища
바로 가기
Помощ
도움말
Настройки
설정
Добавки
플러그인
ctrl
No translations found
shift
No translations found
alt
No translations found
грешка
No translations found
една минута
No translations found
{} минути
No translations found
един час
No translations found
{} часа
No translations found
един ден
No translations found
{} дни
No translations found
една седмица
No translations found
един месец
No translations found
една година
No translations found
кеш
캐시
файл
파일
устройство
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Всички неща
모든 항목
Цветове
색상
Кошче
휴지통
Общо
일반
Относно
대하여

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.