ชื่อ
İsim
รหัสผ่าน
Parola
ผู้ใช้
Kullanıcı
ป้ายกำกับ
Etiketler
กลุ่ม
Grup
หรือ
ya da
ประวัติ
Geçmiş
รูปแบบ
Şablon
รูปแบบ
Şablonlar
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Değişiklikleri kaydet
ความช่วยเหลือ
Yardım
ตั้งค่า
Ayarlar
ส่วนเสริม
Eklentiler
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
ผิดพลาด
hata
นาทีที่ผ่านมา
bir dakika
{} นาที
{} dakika
ชั่วโมงที่ผ่านมา
bir saat
{} ชั่วโมง
{} saat
วันที่ผ่านมา
bir gün
{} วัน
{} gün
สัปดาห์ที่ผ่านมา
bir hafta
เดือนที่ผ่านมา
bir ay
ปีที่ผ่านมา
bir yıl
แคช
Önbellek
ไฟล์
Dosya
อุปกรณ์
cihaz
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
ไดร์Google
Google Drive
OneDrive
OneDrive
ทุกอย่าง
Tüm ögeler
สี
Renkler
ถังขยะ
Çöp
ทั่วไป
Genel
เบราเซอร์
Tarayıcı
เกี่ยวกับ
Hakkında

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.