Quay lại ứng dụng
No translations found
Tên
ชื่อ
Biểu tượng
No translations found
Tiêu đề
No translations found
Mật khẩu
รหัสผ่าน
Người dùng
ผู้ใช้
Trang web
No translations found
Gắn thẻ
ป้ายกำกับ
Ghi chú
No translations found
Mục
No translations found
Nhóm
กลุ่ม
Không có tiêu đề
No translations found
hoặc
หรือ
Lịch sử
ประวัติ
Bản mẫu
รูปแบบ
Không được thực hiện
No translations found
Lưu những thay đổi
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Hủy những thay đổi
No translations found
Nâng cao
No translations found
Phím tắt
No translations found
Trợ giúp
ความช่วยเหลือ
Cài đặt
ตั้งค่า
Tiện ích
ส่วนเสริม
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
แคช
tệp tin
ไฟล์
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
ไดร์Google
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
ทุกอย่าง
Màu sắc
สี
Thùng rác
ถังขยะ
Thông tin chung
ทั่วไป
Giới thiệu
เกี่ยวกับ

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.