Quay lại ứng dụng
tilbage til app
Tên
navn
Biểu tượng
Ikon
Tiêu đề
titel
Mật khẩu
Kodeord
Người dùng
Brugernavn
Trang web
hjemmeside
Gắn thẻ
Tags
Ghi chú
Note
Mục
post
Nhóm
gruppe
Không có tiêu đề
ingen titel
hoặc
eller
Lịch sử
historie
Bản mẫu
skabelon
Không được thực hiện
Ikke implementeret
Lưu những thay đổi
Gem ændringer
Hủy những thay đổi
Kassér ændringer
Nâng cao
Avanceret
Phím tắt
Genveje
Trợ giúp
Hjælp
Cài đặt
Opsætning
Tiện ích
Plugins
ctrl
No translations found
shift
No translations found
alt
No translations found
bộ nhớ cache
cache
tệp tin
fil
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drev
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Alle
Màu sắc
Farver
Thùng rác
Papirkurv
Thông tin chung
Generelt
Giới thiệu
Om

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.