Không gắn thẻ
ไม่มีป้ายกำกับ
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
No translations found
Xóa trắng thùng rác
ถังขยะว่างเปล่า
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
ถังขยะว่างเปล่า
Bạn không thể khôi phục được các mục này
No translations found
Kích đúp để mở rộng
No translations found
Mở
เปิด {}
Thoát
ออก {}
Đồng ý
ตกลง
Hủy
ไม่ตกลง
Đồng ý
ตกลง
Hủy bỏ
ยกเลิก
Đăng nhập
เข้าสู่ระบบ
Sao chép
คัดลอก
Đóng
ออก
Đừng hỏi lại
No translations found
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
No translations found
Mở / Thêm mới
เปิด / สร้างใหม่
Đồng bộ bị lỗi
เชื่อมต่อผิดพลาด
Sinh ra
ทั่วไป
Khóa
No translations found
Độ dài
ความยาว
Mật khẩu mới
รหัสผ่านใหม่
Thiết lập mặc định
No translations found
Giống với mật khẩu cũ
No translations found
phát âm
No translations found
độ dài trung bình
No translations found
dài
ยาว
mã PIN 4 số
รหัสเลข 4 หลัก
địa chỉ MAC
No translations found
mã băm 128 bit
No translations found

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.