Quay lại ứng dụng
Voltar à aplicação
Tên
nome
Biểu tượng
ícone
Tiêu đề
título
Mật khẩu
palavra-passe
Người dùng
utilizador
Trang web
site
Gắn thẻ
etiquetas
Ghi chú
notas
Mục
registo
Nhóm
grupo
Không có tiêu đề
sem título
hoặc
ou
Lịch sử
histórico
Bản mẫu
pantalha
Không được thực hiện
Não implementado
Lưu những thay đổi
Guardar alterações
Hủy những thay đổi
Ignorar alterações
Nâng cao
Avançadas
Phím tắt
Atalhos
Trợ giúp
Ajuda
Cài đặt
Configurações
Tiện ích
Plugins
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
bộ nhớ cache
cache
tệp tin
ficheiro
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tất cả các mục
Todos os Itens
Màu sắc
Cores
Thùng rác
Lixo
Thông tin chung
Geral
Giới thiệu
Sobre

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.