อุปกรณ์
No translations found
ไม่มีป้ายกำกับ
Không gắn thẻ
ถังขยะว่างเปล่า
Xóa trắng thùng rác
ถังขยะว่างเปล่า
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
เปิด {}
Mở
ออก {}
Thoát
เกี่ยวกับ {}
No translations found
ซ่อน {}
No translations found
ซ่อน อื่นๆ
No translations found
แสดงทั้งหมด
No translations found
ออก {}
No translations found
แก้ไข
No translations found
ย้อนกลับ
No translations found
ไปข้างหน้า
No translations found
ตัด
No translations found
คัดลอก
No translations found
วาง
No translations found
เลือกทั้งหมด
No translations found
หน้าต่าง
No translations found
ย่อ
No translations found
ปิดหน้าต่าง
No translations found
ตกลง
Đồng ý
ไม่ตกลง
Hủy
ตกลง
Đồng ý
ยกเลิก
Hủy bỏ
เข้าสู่ระบบ
Đăng nhập
คัดลอก
Sao chép
ออก
Đóng
ยอมรับ
No translations found
ไม่ยอมรับ
No translations found
เปิด / สร้างใหม่
Mở / Thêm mới
เชื่อมต่อผิดพลาด
Đồng bộ bị lỗi
ทั่วไป
Sinh ra
ความยาว
Độ dài
รหัสผ่านใหม่
Mật khẩu mới
ยาว
dài
รหัสเลข 4 หลัก
mã PIN 4 số

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.