อุปกรณ์
No translations found
ไม่มีป้ายกำกับ
Ingen etiketter
ถังขยะว่างเปล่า
Tøm papirkurv
ถังขยะว่างเปล่า
Tøm papirkurv?
เปิด {}
No translations found
ออก {}
No translations found
เกี่ยวกับ {}
No translations found
ซ่อน {}
No translations found
ซ่อน อื่นๆ
No translations found
แสดงทั้งหมด
No translations found
ออก {}
No translations found
แก้ไข
No translations found
ย้อนกลับ
No translations found
ไปข้างหน้า
No translations found
ตัด
No translations found
คัดลอก
No translations found
วาง
No translations found
เลือกทั้งหมด
No translations found
หน้าต่าง
No translations found
ย่อ
No translations found
ปิดหน้าต่าง
No translations found
ตกลง
Ja
ไม่ตกลง
Nei
ตกลง
OK
ยกเลิก
Avbryt
เข้าสู่ระบบ
Logg inn
คัดลอก
Kopier
ออก
Lukk
ยอมรับ
No translations found
ไม่ยอมรับ
No translations found
เปิด / สร้างใหม่
Åpne / Ny
เชื่อมต่อผิดพลาด
Synkroniseringsfeil
ทั่วไป
Generer
ความยาว
Lengde
รหัสผ่านใหม่
Nytt passord
ยาว
langt
รหัสเลข 4 หลัก
firesifret PIN

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.