Terug naar de app
Quay lại ứng dụng
Naam
Tên
Pictogram
Biểu tượng
Titel
Tiêu đề
wachtwoord
Mật khẩu
Gebruiker
Người dùng
Website
Trang web
Labels
Gắn thẻ
Notities
Ghi chú
Item
Mục
Groep
Nhóm
Geen titel
Không có tiêu đề
of
hoặc
Geschiedenis
Lịch sử
Sjabloon
Bản mẫu
Sjablonen
No translations found
Niet geïmplementeerd
Không được thực hiện
Wijzigingen opslaan
Lưu những thay đổi
Ongedaan maken
Hủy những thay đổi
Geavanceerd
Nâng cao
Sneltoetsen
Phím tắt
Help
Trợ giúp
Instellingen
Cài đặt
Plug-ins
Tiện ích
Ctrl
ctrl
Shift
shift
Alt
alt
fout
No translations found
een minuut
No translations found
{} minuten
No translations found
een uur
No translations found
{} uur
No translations found
een dag
No translations found
{} dagen
No translations found
een week
No translations found
een maand
No translations found
een jaar
No translations found
cache
bộ nhớ cache
bestand
tệp tin
Apparaat
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Alle items
Tất cả các mục
Kleuren
Màu sắc
Prullenbak
Thùng rác
Algemeen
Thông tin chung
Webbrowser
No translations found
Over
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.