Terug naar de app
返回系統
Naam
名稱
Pictogram
圖示
Titel
標題
wachtwoord
密碼
Gebruiker
使用者
Website
網站
Labels
標籤
Notities
備註
Item
紀錄
Groep
群組
Geen titel
無標題
of
Geschiedenis
歷史
Sjabloon
範本
Sjablonen
範本
Niet geïmplementeerd
未執行
Wijzigingen opslaan
儲存異動
Ongedaan maken
放棄異動
Geavanceerd
進階
Sneltoetsen
快捷鍵
Help
幫助
Instellingen
設定
Plug-ins
擴充套件
Ctrl
ctrl
Shift
shift
Alt
alt
fout
錯誤
een minuut
一分鐘
{} minuten
{}分鐘
een uur
一小時
{} uur
{}小時
een dag
一天
{} dagen
{}天
een week
一週
een maand
一個月
een jaar
一年
cache
緩存
bestand
檔案
Apparaat
裝置
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Alle items
所有項目
Kleuren
顏色
Prullenbak
回收桶
Algemeen
一般
Webbrowser
瀏覽器
Over
關於

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.