Apparaten
No translations found
Geen labels
Không gắn thẻ
Nieuwe labels kunnen worden toegevoegd tijdens het bewerken van velden in de sectie Labels.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Prullenbak leegmaken
Xóa trắng thùng rác
Prullenbak leegmaken?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Je kunt dit niet meer herstellen.
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Dubbelklik om uit te klappen
Kích đúp để mở rộng
{} openen
Mở
{} afsluiten
Thoát
Over {}
No translations found
Diensten
No translations found
Verberg {}
No translations found
Verberg andere
No translations found
Toon alles
No translations found
{} afsluiten
No translations found
Bewerken
No translations found
Ongedaan maken
No translations found
Opnieuw uitvoeren
No translations found
Knippen
No translations found
Kopiëren
No translations found
Plakken
No translations found
Alles selecteren
No translations found
Venster
No translations found
Minimaliseren
No translations found
Venster sluiten
No translations found
Ja
Đồng ý
Nee
Hủy
Oké
Đồng ý
Annuleren
Hủy bỏ
Aanmelden
Đăng nhập
Kopiëren
Sao chép
Sluiten
Đóng
Niet meer vragen
Đừng hỏi lại
Toestaan
No translations found
Afwijzen
No translations found
WAARSCHUWING: bèta-versie, alleen voor testdoeleinden
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Openen / Nieuw
Mở / Thêm mới
Synchonisatiefout
Đồng bộ bị lỗi
Genereren
Sinh ra
Vergrendelen
Khóa
Lengte
Độ dài
Nieuw wachtwoord
Mật khẩu mới
Standaardinstellingen
Thiết lập mặc định
zoals oude wachtwoord
Giống với mật khẩu cũ
uitspreekbaar
phát âm
medium lengte
độ dài trung bình
lang
dài
4-cijferige PIN
mã PIN 4 số
MAC-adres
địa chỉ MAC
128-bit hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.