tilbake til appen
返回系統
navn
名稱
ikon
圖示
tittel
標題
passord
密碼
bruker
使用者
nettside
網站
etiketter
標籤
notater
備註
oppføring
紀錄
gruppe
群組
uten tittel
無標題
eller
historikk
歷史
mal
範本
Ikke implementert
未執行
Lagre endringer
儲存異動
Forkast endringer
放棄異動
Avansert
進階
Snarveier
快捷鍵
Hjelp
幫助
Innstillinger
設定
Utvidelser
擴充套件
hurtiglager
緩存
fil
檔案
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Alle elementer
所有項目
Farger
顏色
Papirkurv
回收桶
Generelt
一般
Om
關於

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.