Enheter
裝置
Inga etiketter
無標籤
Du kan lägga till nya etiketter medan du redigerar fält, i etikett sektionen.
您可以在標籤欄位中新增標籤。
Töm Papperskorg
清空回收桶
Töm Papperskorg?
確定清空回收桶?
Du kommer inte kunna lägga tillbaka dessa
您將無法恢復這些項目
Dubbelklicka för att expandera
雙擊以展開
Öppna {}
開啟 {}
Stäng {}
離開 {}
Ja
確定
Nej
取消
OK
確定
Avbryt
取消
Logga in
登入
Kopiera
複製
Stäng
關閉
VARNING: beta version, endast för förhandsvisning
警告:測試版本,僅供預覽。
Öppna / Ny
打開 / 新建
Synk fel
同步錯誤
Generera
生成
Lås
鎖定
Längd
長度
Nytt lösenord
新建密碼
Standard
默認預設
Som tidigare lösenord
同舊密碼
Uttalbart
可拼讀
Medellångt
中等長度
Långt
4-siffrig PIN
4位PIN碼
MAC adress
MAC位址
128-bit hash
128位元雜湊

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.