zurück zur App
Quay lại ứng dụng
Name
Tên
Icon
Biểu tượng
Titel
Tiêu đề
Passwort
Mật khẩu
Benutzer
Người dùng
Website
Trang web
Tags
Gắn thẻ
Notizen
Ghi chú
Eintrag
Mục
Gruppe
Nhóm
Kein Titel
Không có tiêu đề
oder
hoặc
Verlauf
Lịch sử
Vorlage
Bản mẫu
Vorlagen
No translations found
Nicht implementiert
Không được thực hiện
Änderungen speichern
Lưu những thay đổi
Änderungen verwerfen
Hủy những thay đổi
Erweiterte Einstellungen
Nâng cao
Tastenkürzel
Phím tắt
Hilfe
Trợ giúp
Einstellungen
Cài đặt
Plugins
Tiện ích
Strg
ctrl
Umschalt
shift
Alt
alt
Fehler
No translations found
Eine Minute
No translations found
{} Minuten
No translations found
Eine Stunde
No translations found
{} Stunden
No translations found
Ein Tag
No translations found
{} Tage
No translations found
Eine Woche
No translations found
Ein Monat
No translations found
Ein Jahr
No translations found
Cache
bộ nhớ cache
Datei
tệp tin
Gerät
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Alle Einträge
Tất cả các mục
Farben
Màu sắc
Papierkorb
Thùng rác
Allgemein
Thông tin chung
Browser
No translations found
Info
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.