zurück zur App
Wróć do aplikacji
Name
Nazwa
Icon
Ikona
Titel
Tytuł
Passwort
Hasło
Benutzer
Użytkownik
Website
Strona WWW
Tags
Znaczniki
Notizen
Notatki
Eintrag
Wpis
Gruppe
Grupa
Kein Titel
Brak tytułu
oder
albo
Verlauf
Historia
Vorlage
Szablon
Vorlagen
Szablony
Nicht implementiert
Nie zaimplementowano
Änderungen speichern
Zapisz zmiany
Änderungen verwerfen
Odrzuć zmiany
Erweiterte Einstellungen
Zaawansowane
Tastenkürzel
Skróty
Hilfe
Pomoc
Einstellungen
Ustawienia
Plugins
Wtyczki
Strg
ctrl
Umschalt
shift
Alt
alt
Fehler
błąd
Eine Minute
Jednej minucie
{} Minuten
{} minutach
Eine Stunde
Jednej godzinie
{} Stunden
{} godzinach
Ein Tag
Jednym dniu
{} Tage
{} dniach
Eine Woche
Jednym tygodniu
Ein Monat
Jednym miesiącu
Ein Jahr
Jednym roku
Cache
Cache
Datei
Plik
Gerät
Urządzenie
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Alle Einträge
Wszystko
Farben
Kolory
Papierkorb
Kosz
Allgemein
Ogólne
Browser
Przeglądarka
Info
Informacje

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.