retour vers l'appli
Quay lại ứng dụng
nom
Tên
icône
Biểu tượng
titre
Tiêu đề
mot de passe
Mật khẩu
utilisateur
Người dùng
site web
Trang web
tags
Gắn thẻ
notes
Ghi chú
entrée
Mục
groupe
Nhóm
aucun titre
Không có tiêu đề
ou
hoặc
historique
Lịch sử
modèle
Bản mẫu
templates
No translations found
Non Implémenté
Không được thực hiện
Sauvegarder les modifications
Lưu những thay đổi
Annuler les modifications
Hủy những thay đổi
Avancé
Nâng cao
Raccourcis
Phím tắt
Aide
Trợ giúp
Paramètres
Cài đặt
Modules (plugins)
Tiện ích
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
erreur
No translations found
une minute
No translations found
{} minutes
No translations found
une heure
No translations found
{} heures
No translations found
un jour
No translations found
{} jours
No translations found
une semaine
No translations found
un mois
No translations found
une année
No translations found
cache
bộ nhớ cache
fichier
tệp tin
appareil
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tout
Tất cả các mục
Couleurs
Màu sắc
Corbeille
Thùng rác
Général
Thông tin chung
Navigateur
No translations found
À propos
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.