retour vers l'appli
návrat do aplikácie
nom
meno
icône
ikona
titre
názov
mot de passe
heslo
utilisateur
používateľ
site web
webstránka
tags
štítky
notes
poznámky
entrée
záznam
groupe
skupina
aucun titre
bez názvu
ou
alebo
historique
história
modèle
šablóna
templates
Šablóny
Non Implémenté
Neimplementované
Sauvegarder les modifications
Uložiť zmeny
Annuler les modifications
Zahodiť zmeny
Avancé
Pokročilé
Raccourcis
Skratky
Aide
Nápoveda
Paramètres
Nastavenia
Modules (plugins)
Rozšírenia
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
erreur
chyba
une minute
minúta
{} minutes
{} minút
une heure
hodine
{} heures
{} hodinách
un jour
dni
{} jours
{} dňoch
une semaine
týždni
un mois
mesiaci
une année
roku
cache
cache
fichier
súbor
appareil
zariadenie
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tout
Všetky záznamy
Couleurs
Farby
Corbeille
Kôš
Général
Všeobecné
Navigateur
Prehliadač
À propos
O aplikácii

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.