dispositius
デバイス
Sense etiquetes
タグ無し
Podeu afegir etiquetes noves mentre editeu els camps, a la Secció d'etiquetes.
編集中のフィールドに新しいタグをタグ項目で追加できます
Paperera buida
ゴミ箱を空にする
Paperera buida?
ゴミ箱を空にしますか?
No podreu recuperar els elements esborrats
項目を元に戻すことはできません
Feu doble clic per expandir
展開するにはダブルクリックしてください
Obre {}
{} を開く
Tancar {}
{}を閉じる
Si
はい
No
いいえ
D'acord
了解
Cancel·la
中止
Iniciar la sessió
サインイン
Copiar
コピー
Tancar
閉じる
No em tornis a preguntar més
もう尋ねないでください
ATENCIÓ: Versió en proves, només es un avançament
警告: ベータ版です。試用にのみお使いください
Obrir / Nova
開く / 新規
Error en sincronitzar
同期エラー
Generar
パスワード生成
Bloquejar
ロック
Longitud
文字数
Nova contrasenya
パスワード
Predefinir per defecte
既定のプリセット
Com la contrasenya anterior
以前のパスワードのように
Pronunciable
短いパスワード
Longitud mitjana
普通のパスワード
Llarg
長いパスワード
Pin de 4 dígits
4桁の暗証番号
Adreça MAC
MACアドレス
Hash de 128 bits
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.