Perguntar antes de retornar senhas para a extensão:
Pytaj przed zwróceniem haseł do rozszerzenia:
se houver mais do que uma correspondência
jeśli wystąpi więcej niż jedno dopasowanie
sempre
zawsze
Perguntar antes de salvar novas senhas no KeeWeb:
Zapytaj przed zapisaniem nowych haseł w KeeWeb:
sempre
zawsze
quando não for possível salvar automaticamente
kiedy nie jest możliwe automatyczne zapisywanie
As configurações feitas aqui só são válidas para a sessão ativa. Você pode gerenciar as sessões ativas nas configurações do KeeWeb:
Ustawienia wybrane tutaj obowiązują tylko dla aktywnej sesji. Możesz przeglądać sesje i zarządzać nimi w ustawieniach KeeWeb.
Desbloqueie para conectar à extensão do navegador
Odblokuj do połączenia rozszerzenia przeglądarki
Novo grupo
Nowa grupa
{} está tentando criar um novo grupo. Permitir?
{} próbuje utworzyć nową grupę. Zezwolić na to?
Caminho do grupo
Ścieżka grupy
Este grupo será criado em:
Ta grupa zostanie utworzona w:
Salvar senha
Zapisz hasło
{} está tentando salvar uma senha. Permitir?
{} próbuje zapisać hasło. Zezwolić na to?
Salvar outras senhas automaticamente nesta sessão
Automatyczne zapisywanie innych haseł w tej sesji
novo grupo
nowa grupa
Selecione uma senha para {}
Wybierz hasło dla {}
Selecionar entrada
Wybierz wpis
usar a entrada marcada
użyj wyróżnionego wpisu
Digite para filtrar
Zacznij pisać, aby filtrować
Contém texto
Zawiera tekst
Subdomínios
Subdomeny
Selecionar campo
Wybierz pole
Pressione o botão no seu dispositivo para gerar um código de uso único.
Naciśnij przycisk na urządzeniu, aby wygenerować kod jednorazowy.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.