Спрашивать, прежде чем передавать пароли расширению:
Zeptat se před odeslání hesel do rozšíření pro prohlížeč:
если найдено более одного совпадения
pokud je zde více než jedna shoda
всегда
vždy
Спрашивать, прежде чем сохранять новые пароли в KeeWeb:
Zeptat se před uložením nových hesel do KeeWeb:
всегда
vždy
когда невозможно сохранить автоматически
když není možné uložit automaticky
Выбранные здесь настройки действительны только для активной сессии. Вы можете просматривать и управлять сессиями в настройках KeeWeb.
Nastavení, která jste zde vybrali, jsou platná pouze pro tuto relaci. Relace je možné si zobrazit a spravovat v nastaveních v KeeWeb.
Разблокируйте, чтобы подключить расширение браузера
Pokud chcete připojit rozšíření pro webový prohlížeč, odemkněte
Новая группа
Nová skupina
{} пытается создать новую группу. Разрешить это?
{} se pokouší vytvořit novou skupinu. Umožnit to?
Путь к группе
Popis umístění skupiny
Эта группа будет создана в:
Tato skupina bude vytvořena v:
Сохранить пароль
Uložit heslo
{} пытается сохранить пароль. Разрешить это?
{} se pokouší uložit heslo. Umožnit to?
Сохранять другие пароли автоматически в этой сессии
V této relaci ukládat ostatní hesla automaticky
новая группа
nová skupina
Выберите пароль для {}
Vyberte heslo pro {}
Выберите запись
Vyberte položku
использовать выбранную запись
použít zvýrazněnou položku
Начните вводить, чтобы отфильтровать
Filtrujte psaním
Содержит текст
Obsahuje text
Поддомены
Subdomény
Выберите поле
Vyberte kolonku
Нажмите кнопку на своем устройстве, чтобы сгенерировать одноразовый пароль.
Pro vygenerování jednorázového kódu stiskněte tlačítko na svém zařízení.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.