Không gắn thẻ
Ingen etiketter
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Du kan legge til etiketter mens du redigerer felt, i etikett-seksjonen
Xóa trắng thùng rác
Tøm papirkurv
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Tøm papirkurv?
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Du vil ikke kunne legge tilbake elementer
Kích đúp để mở rộng
Dobbeltklikk for å utvide
Mở
No translations found
Thoát
No translations found
Đồng ý
Ja
Hủy
Nei
Đồng ý
OK
Hủy bỏ
Avbryt
Đăng nhập
Logg inn
Sao chép
Kopier
Đóng
Lukk
Đừng hỏi lại
Ikke spør flere ganger
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
ADVARSEL: betaversjon, kun forhåndsvisning
Mở / Thêm mới
Åpne / Ny
Đồng bộ bị lỗi
Synkroniseringsfeil
Sinh ra
Generer
Khóa
Lås
Độ dài
Lengde
Mật khẩu mới
Nytt passord
Thiết lập mặc định
standard innstilling
Giống với mật khẩu cũ
som tidligere passord
phát âm
mulig å uttale
độ dài trung bình
medium lengde
dài
langt
mã PIN 4 số
firesifret PIN
địa chỉ MAC
MAC-adresse
mã băm 128 bit
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.