Không gắn thẻ
Etiket yok
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Alanları düzenlerken, etiketler bölümünde yeni etiketler ekleyebilirsiniz.
Xóa trắng thùng rác
Çöpü Boşalt
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Çöp Boşaltılsın Mı?
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Ögeler geri gelmeyecektir
Kích đúp để mở rộng
Genişletmek için çift tıkla
Mở
Aç {}
Thoát
Çık {}
Đồng ý
Evet
Hủy
Hayır
Đồng ý
Tamam
Hủy bỏ
İptal
Đăng nhập
Oturum Aç
Sao chép
Kopyala
Đóng
Kapat
Đừng hỏi lại
Tekrar sorma
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
UYARI: deneme sürümüdür, sadece izlenim edinmek içindir.
Mở / Thêm mới
Aç / Yeni
Đồng bộ bị lỗi
Eşitleme hatası
Sinh ra
Oluştur
Khóa
Kilitle
Độ dài
Uzunluk
Mật khẩu mới
Yeni parola
Thiết lập mặc định
Varsayılan ayar
Giống với mật khẩu cũ
eski parola gibi
phát âm
telaffuz edilebilir
độ dài trung bình
orta uzunluk
dài
uzun
mã PIN 4 số
4 haneli PIN
địa chỉ MAC
MAC adresi
mã băm 128 bit
128-bit sağlama

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.