Voltar à aplicação
Quay lại ứng dụng
nome
Tên
ícone
Biểu tượng
título
Tiêu đề
palavra-passe
Mật khẩu
utilizador
Người dùng
site
Trang web
etiquetas
Gắn thẻ
notas
Ghi chú
registo
Mục
grupo
Nhóm
sem título
Không có tiêu đề
ou
hoặc
histórico
Lịch sử
pantalha
Bản mẫu
Não implementado
Không được thực hiện
Guardar alterações
Lưu những thay đổi
Ignorar alterações
Hủy những thay đổi
Avançadas
Nâng cao
Atalhos
Phím tắt
Ajuda
Trợ giúp
Configurações
Cài đặt
Plugins
Tiện ích
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
erro
No translations found
um minuto
No translations found
{} minutos
No translations found
uma hora
No translations found
{} horas
No translations found
um dia
No translations found
{} dias
No translations found
uma semana
No translations found
um mês
No translations found
um ano
No translations found
cache
bộ nhớ cache
ficheiro
tệp tin
aparelho
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Todos os Itens
Tất cả các mục
Cores
Màu sắc
Lixo
Thùng rác
Geral
Thông tin chung
Sobre
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.