volver a la aplicación
Quay lại ứng dụng
nombre
Tên
icono
Biểu tượng
título
Tiêu đề
contraseña
Mật khẩu
usuario
Người dùng
sitio web
Trang web
etiquetas
Gắn thẻ
notas
Ghi chú
entrada
Mục
grupo
Nhóm
sin título
Không có tiêu đề
o
hoặc
historial
Lịch sử
plantilla
Bản mẫu
Plantillas
No translations found
No implementado
Không được thực hiện
Guardar cambios
Lưu những thay đổi
Descartar cambios
Hủy những thay đổi
Avanzado
Nâng cao
Atajos
Phím tắt
Ayuda
Trợ giúp
Ajustes
Cài đặt
Complementos
Tiện ích
ctrl
ctrl
mayús
shift
alt
alt
error
No translations found
un minuto
No translations found
{} minutos
No translations found
una hora
No translations found
{} horas
No translations found
un día
No translations found
{} días
No translations found
una semana
No translations found
un mes
No translations found
un año
No translations found
caché
bộ nhớ cache
archivo
tệp tin
Dispositivo
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Todo
Tất cả các mục
Colores
Màu sắc
Papelera
Thùng rác
General
Thông tin chung
Navegador
No translations found
Acerca de
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.