return to app
Quay lại ứng dụng
name
Tên
icon
Biểu tượng
title
Tiêu đề
password
Mật khẩu
user
Người dùng
website
Trang web
tags
Gắn thẻ
notes
Ghi chú
entry
Mục
group
Nhóm
no title
Không có tiêu đề
or
hoặc
history
Lịch sử
template
Bản mẫu
templates
No translations found
Not Implemented
Không được thực hiện
Save changes
Lưu những thay đổi
Discard changes
Hủy những thay đổi
Advanced
Nâng cao
Shortcuts
Phím tắt
Help
Trợ giúp
Settings
Cài đặt
Plugins
Tiện ích
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
error
No translations found
one minute
No translations found
{} minutes
No translations found
one hour
No translations found
{} hours
No translations found
one day
No translations found
{} days
No translations found
one week
No translations found
one month
No translations found
one year
No translations found
cache
bộ nhớ cache
file
tệp tin
device
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
All Items
Tất cả các mục
Colors
Màu sắc
Trash
Thùng rác
General
Thông tin chung
Browser
No translations found
About
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.