Eklentiye parolaları iade etmeden önce sor:
Perguntar antes de retornar senhas para a extensão:
birden fazla eşleşme varsa
se houver mais do que uma correspondência
her zaman
sempre
Yeni parolaları KeeWeb'e kaydetmeden önce sor:
Perguntar antes de salvar novas senhas no KeeWeb:
her zaman
sempre
otomatik olarak kaydetmek mümkün olmadığında
quando não for possível salvar automaticamente
Burada seçtiğiniz ayarlar sadece aktif oturum için geçerlidir. Oturumları KeeWeb ayarlarında görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
As configurações feitas aqui só são válidas para a sessão ativa. Você pode gerenciar as sessões ativas nas configurações do KeeWeb:
Bir tarayıcı eklentisi bağlamak için kilidi açın
Desbloqueie para conectar à extensão do navegador
Yeni grup
Novo grupo
{} yeni bir grup oluşturmaya çalışıyor. Buna izin ver?
{} está tentando criar um novo grupo. Permitir?
Grup yolu
Caminho do grupo
Bu grup şurada oluşturulacak:
Este grupo será criado em:
Parolayı kaydet
Salvar senha
{} bir parola kaydetmeye çalışıyor. Buna izin ver?
{} está tentando salvar uma senha. Permitir?
Bu oturumda diğer parolaları otomatik olarak kaydet
Salvar outras senhas automaticamente nesta sessão
yeni grup
novo grupo
{} için bir parola seç
Selecione uma senha para {}
Girdi seç
Selecionar entrada
Vurgulanan girdiyi kullan
usar a entrada marcada
Filtrelemek için yazmaya başlayın
Digite para filtrar
Metin içerir
Contém texto
Alt alanlar
Subdomínios
Alan seç
Selecionar campo
Tek seferlik bir kod oluşturmak için cihazınızdaki düğmeye basın.
Pressione o botão no seu dispositivo para gerar um código de uso único.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.