Cihazlar
Devices
Etiket yok
No tags
Alanları düzenlerken, etiketler bölümünde yeni etiketler ekleyebilirsiniz.
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Çöpü Boşalt
Empty Trash
Çöp Boşaltılsın Mı?
Empty Trash?
Ögeler geri gelmeyecektir
You will not be able to put items back
Genişletmek için çift tıkla
Double-click to expand
Aç {}
Open {}
Çık {}
Quit {}
Hakkında {}
About {}
Servisler
Services
Gizle {}
Hide {}
Diğerlerini Gizle
Hide Others
Tümünü Göster
Show All
Çık {}
Quit {}
Düzenle
Edit
Geri al
Undo
Yinele
Redo
Kes
Cut
Kopyala
Copy
Yapıştır
Paste
Tümünü Seç
Select All
Pencere
Window
Küçült
Minimize
Pencereyi Kapat
Close Window
Evet
Yes
Hayır
No
Tamam
OK
İptal
Cancel
Oturum Aç
Sign In
Kopyala
Copy
Kapat
Close
Tekrar sorma
Don't ask me anymore
İzin Ver
Allow
Reddet
Deny
UYARI: deneme sürümüdür, sadece izlenim edinmek içindir.
WARNING: beta version, only for preview
Aç / Yeni
Open / New
Eşitleme hatası
Sync error
Oluştur
Generate
Kilitle
Lock
Uzunluk
Length
Yeni parola
New password
Varsayılan ayar
default preset
eski parola gibi
like old password
telaffuz edilebilir
pronounceable
orta uzunluk
medium length
uzun
long
4 haneli PIN
4-digit PIN
MAC adresi
MAC address
128-bit sağlama
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.