Eklentiye parolaları iade etmeden önce sor:
Ask before returning passwords to the extension:
birden fazla eşleşme varsa
if there's more than one match
her zaman
always
Yeni parolaları KeeWeb'e kaydetmeden önce sor:
Ask before saving new passwords to KeeWeb:
her zaman
always
otomatik olarak kaydetmek mümkün olmadığında
when it's not possible to save automatically
Burada seçtiğiniz ayarlar sadece aktif oturum için geçerlidir. Oturumları KeeWeb ayarlarında görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Settings you select here are valid only for the active session. You can view and manage sessions in KeeWeb settings.
Bir tarayıcı eklentisi bağlamak için kilidi açın
Unlock to connect a browser extension
Yeni grup
New group
{} yeni bir grup oluşturmaya çalışıyor. Buna izin ver?
{} is trying to create a new group. Allow this?
Grup yolu
Group path
Bu grup şurada oluşturulacak:
This group will be created in:
Parolayı kaydet
Save password
{} bir parola kaydetmeye çalışıyor. Buna izin ver?
{} is trying to save a password. Allow this?
Bu oturumda diğer parolaları otomatik olarak kaydet
Save other passwords automatically in this session
yeni grup
new group
{} için bir parola seç
Select a password for {}
Girdi seç
Select entry
Vurgulanan girdiyi kullan
use the highlighted entry
Filtrelemek için yazmaya başlayın
Start typing to filter
Metin içerir
Contains text
Alt alanlar
Subdomains
Alan seç
Select field
Tek seferlik bir kod oluşturmak için cihazınızdaki düğmeye basın.
Press the button on your device to generate a one-time code.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.