Uygulamaya dön
Quay lại ứng dụng
İsim
Tên
Simge
Biểu tượng
Başlık
Tiêu đề
Parola
Mật khẩu
Kullanıcı
Người dùng
Website
Trang web
Etiketler
Gắn thẻ
Notlar
Ghi chú
Girdi
Mục
Grup
Nhóm
Başlık yok
Không có tiêu đề
ya da
hoặc
Geçmiş
Lịch sử
Şablon
Bản mẫu
Şablonlar
No translations found
Uygulanmadı
Không được thực hiện
Değişiklikleri kaydet
Lưu những thay đổi
Değişiklikleri yoksay
Hủy những thay đổi
Gelişmiş
Nâng cao
Kısayollar
Phím tắt
Yardım
Trợ giúp
Ayarlar
Cài đặt
Eklentiler
Tiện ích
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
hata
No translations found
bir dakika
No translations found
{} dakika
No translations found
bir saat
No translations found
{} saat
No translations found
bir gün
No translations found
{} gün
No translations found
bir hafta
No translations found
bir ay
No translations found
bir yıl
No translations found
Önbellek
bộ nhớ cache
Dosya
tệp tin
cihaz
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Tüm ögeler
Tất cả các mục
Renkler
Màu sắc
Çöp
Thùng rác
Genel
Thông tin chung
Tarayıcı
No translations found
Hakkında
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.